KTS: Do Trinh. 


– 1997-2002: Tốt nghiệp ĐHKT TPHCM

– 2002-2004: Làm việc tại NQH Architects

– 2004-2005: Lầm việc tại SonTra Resort & SPA

– 2006 tới nay: Làm việc tại Korn-Architects

EMAIL

arch@trinhdo.com

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

Hotline: 0978 207080

MẠNG XÃ HỘI

Facebook