CÔNG VIÊN VẠN PHÚC – 2015

TrinhDo tham gia thiết kế Ý tưởng Kiến Trúc tại công ty TNHH Korn (VN) năm 2015

Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần Vạn Phúc

Quy mô dự án: Tổng diện tích đất 195.503m2.

Hoàn thành thiết kế năm 2015