KHU CHUNG CƯ BABYLON GARDEN PMH– 2020

Loại dự án: Khu phức hợp Thương mại – Căn hộ chung cư

TrinhDo là Chủ trì thiết kế dự án tại công ty TNHH Korn (VN)

Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH phát triển PMH

Vị trí dự án:  Quận 7, Thành phố HCM

Phạm vi công việc: Dự thi Thiết kế Ý Tưởng  Kiến Trúc

Quy mô dự án: Diện tích đất 50.833m2, Diện tích sàn 307.795m2 / 42 tầng

Hoàn thành thiết kế năm 1/2020