CUỘC THI THIẾT KẾ NGÔI NHÀ ĐỨC – 2012

TrinhDo tham gia cuộc thiết kế ý tưởng dự án tại công ty TNHH Korn(VN) năm 2011

Chủ Đầu Tư: Ngôi Nhà Đức

Vị Trí Dự Án: 3.5 Lê Văn Hưu, Quận 1, Tp.HCM

Công năng: Tòa nhà Văn Phòng

Quy Mô Dự Án: Nằm trên diện tích đất 3.511m2 với tổng diện tích sàn xây dựng là 23.500m2 cao 18 tầng

Hoàn thành thiết kế 2012