LAO BOAT – 2012

TrinhDo tham gia thiết kế ý tưởng tại công ty TNHH Korn (VN) năm 2012

Chủ Đầu Tư: Công ty Heritage Line

Quy Mô Dự Án: Tổng diện tích sàn 2.400m2 trong đó có 12 phòng ở hạng sang và khu ngắm cảnh trên mái.

Hoàn thành thiết kế năm 2012