TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH BÀ RỊA– 2004

Loại dự án: Khu trung tâm hành chính chính trị Bà Rịa – Vũng Tàu

TrinhDo tham gia thiết kế dự án tại công ty TNHH NQH

Chủ Đầu Tư: UBND Bà Rịa – Vũng Tàu

Vị trí dự án: Phạm Văn Đồng, Thành phố Bà Rịa

Phạm vi công việc: Cuộc thi Thiết kế Ý Tưởng  Kiến Trúc

Quy mô dự án: Diện tích đất 50.000m2, Bao gồm 47 cơ quan, có 01 phòng họp 100 chổ 02 phòng họp 100 chổ

Hoàn thành thiết kế năm 2004

QUY HOẠCH LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC– 2003

Loại dự án: Quy hoạch làng đại học quốc gia Thủ Đức Tp HCM

TrinhDo tham gia thiết kế dự án tại công ty TNHH NQH Architects

Chủ Đầu Tư: UBND TP HCM

Vị trí dự án: Thủ Đức, Thành phố HCM

Phạm vi công việc: Quy hoạch ý tưởng làng đại học Thủ đức

Quy mô dự án: Quy mô 643.7ha phục vụ 50.000 sinh viên

Hoàn thành thiết kế năm 2003