VĂN PHÒNG PUMA HCM – 2013

TrinhDo tham gia cuộc thi thiết kế Ý Tưởng thiết kế Nội Thất tại công ty TNHH Korn (VN) năm 2013

Chủ Đầu Tư: Công ty PUMA Việt Nam

Quy mô dự án: Tổng diện tích sàn 500m2.

Hoàn thành thiết kế năm 2013