TRUNG TÂM TRIỂN LÃM THỦ THIÊM – 2012

TrinhDo tham gia cuộc thi thiết kế Ý Tưởng thiết kế Kiến Trúc tại công ty TNHH Korn (VN) năm 2012

Chủ Đầu Tư: UBND thành phố HCM

Quy mô dự án: Tổng diện tích đất 5.993m2 với tổng diện tích sàn 19.00m2. Là trung tâm triển lãm về quy hoạch đô thị của Tp.HCM.

Hoàn thành thiết kế năm 2012