DỰ ÁN THE PEGASUITE 3 – 2018

Loại dự án: Khu Phức hợp Thương mại, Căn hộ chung cư.

TrinhDo là Chủ trì thiết kế dự án tại công ty TNHH Korn (VN)

Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần Phương Việt

Vị trí dự án:  Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc: Thiết kế Ý Tưởng  Kiến Trúc

Quy mô dự án: Diện tích đất 27.474m2, Diện tích sàn 266.295m2 / 1.430 Căn hộ Chung cư

Hoàn thành thiết kế năm 2018