KHÁCH SẠN L’AVENIR QUY NHƠN – 2018

Loại dự án: Khu phức hợp Thương mại, Khách sạn 4 sao.

TrinhDo là Chủ trì thiết kế dự án tại công ty TNHH Korn (VN)

Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Ánh Vy – Quy Nhơn

Vị trí dự án:  Đường Xuân Diệu, Thành phố Quy Nhơn

Phạm vi công việc: Thiết kế Ý Tưởng  – Thiết kế Kỹ Thuật Thi Công

Quy mô dự án: Diện tích đất 3.331m2, Diện tích sàn 25.333m2 / 175 phòng Hoàn thành thiết kế năm 2018