TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH BÀ RỊA– 2004

Loại dự án: Khu trung tâm hành chính chính trị Bà Rịa – Vũng Tàu

TrinhDo tham gia thiết kế dự án tại công ty TNHH NQH

Chủ Đầu Tư: UBND Bà Rịa – Vũng Tàu

Vị trí dự án: Phạm Văn Đồng, Thành phố Bà Rịa

Phạm vi công việc: Cuộc thi Thiết kế Ý Tưởng  Kiến Trúc

Quy mô dự án: Diện tích đất 50.000m2, Bao gồm 47 cơ quan, có 01 phòng họp 100 chổ 02 phòng họp 100 chổ

Hoàn thành thiết kế năm 2004