QUY HOẠCH LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC– 2003

Loại dự án: Quy hoạch làng đại học quốc gia Thủ Đức Tp HCM

TrinhDo tham gia thiết kế dự án tại công ty TNHH NQH Architects

Chủ Đầu Tư: UBND TP HCM

Vị trí dự án: Thủ Đức, Thành phố HCM

Phạm vi công việc: Quy hoạch ý tưởng làng đại học Thủ đức

Quy mô dự án: Quy mô 643.7ha phục vụ 50.000 sinh viên

Hoàn thành thiết kế năm 2003